Category: 6 – תשתיות ורכיבים חלק ב' – ברשת החברה – LAN – תצוגה פיזית

6.1 – מה מתכננים ומה עושים בבנית הסניפים – ה- LAN שלנו

6.1 – מה מתכננים ומה עושים בבנית הסניפים – ה- LAN שלנו

מה לומדים בחלק זה? מה כולל תכנון והקמה פיזית של הרכיבים והציוד ברשת? מהם ארונות ראשיים (MDF) וארונות משניים (IDF) ומה יש בתוכם. כיצד אנו מכניסים לשיקולים את המרחקים בין ציוד הקצה לציוד הרשת...

6.2 – מקימים קומה בסניף הראשון – ארונות, ציוד תקשורת ורכיבי קצה!

6.2 – מקימים קומה בסניף הראשון – ארונות, ציוד תקשורת ורכיבי קצה!

מה לומדים בחלק זה? איך מכניסים את ארונות התקשורת שלנו ואיך משבצים את הסוויצ'ים והראוטרים לתוכם. הכנסת מחשבי קצה ומדפסות בצורה יעילה. מיקום נכון של מחשבי הקצה והמדפסות על פי טבלת כוח האדם שלנו....

6.2.2 – סידור התצוגה הלוגית של קומה 2 בסניף הראשון

6.2.2 – סידור התצוגה הלוגית של קומה 2 בסניף הראשון

מה לומדים בחלק זה? החשיבות במעבר ללוגי מדי פעם על מנת לסדר את הבלאגן שיצר הפיזי כיצד לסדר בצורה יעילה את התצוגה הלוגית, כך שתהיה יפה בעין וגם נוחה לעבודה. טריקים לסימון וגרירה, נתינת...

6.3 – מסיימים את הפיזי של קומה 1 וסידור של כל הלוגי של הסניף

6.3 – מסיימים את הפיזי של קומה 1 וסידור של כל הלוגי של הסניף

מה לומדים בחלק זה? דגשים לבניית הפיזי של הקומה ה-1 סידור של כלל הסניף בתצוגה הלוגית וסגירה של הסידור סרטון    

6.4 – חיבור הכבלים בתצוגה הלוגית בצורה נכונה ויעילה

6.4 – חיבור הכבלים בתצוגה הלוגית בצורה נכונה ויעילה

מה לומדים בחלק זה? חיבור הכבלים הנכונים בין הרכיבים השונים. עבודה נכונה ומסודרת בחיבור הכבלים לפורטים. טיפים לעבודה מהירה בחיבורי הכבלים. סרטון  

6.5 – הכנסת תיעוד הציוד שרכשנו לספר הפרויקט

מה לומדים בחלק זה? מתעדים את הציוד שרכשנו והשתמשנו במהלך הפרויקט – מכניסים את המפרט שלו. מתעדים את עלות הציוד שרכשנו. סרטון  פירוט חלק זה למעשה אנו כחברת IT רכשנו את הציוד של...

6.6 – צילומי מסך ותיעוד של הטופולוגיה הפיזית בספר הפרויקט

מה לומדים בחלק זה? מתעדים את תוכניות הקומה הפיזיות שלנו. מתעדים את ארונות התקשורת שלנו. סרטון  פירוט חלק זה לאחר שבנינו את הסביבה הפיזית עלינו לתעד אותה בספר הפרויקט, הרעיון הוא שכל מי...