Category: 3 – פרטים על החברה ודרישות החברה

3.1 – מה צריכים לדעת על החברה – על הלקוח שלכם ואיך מוצאים את זה?

מה לומדים בחלק זה? בניית דף "אודות החברה" בספר הפרויקט המידע שצריך להיות בדף זה ופירוט עליו כיצד מחפשים מידע על החברה ומה עושים אם לא מוצאים סרטון קבצים ודברים נוספים דוגמאות למחלקות ותפקידיהם...

3.3 – דרישות החברה ממכם ומענה מקצועי לדרישות

מה לומדים בחלק זה? בונים את דף "דרישות החברה" מה אלו דרישות החברה – ומה המענה שאתם נותנים ללקוחות (לחברה) פירוט המענה – וסיפוק חלופות שעונות על הדרישות הסבר על החלופות השונות האפשריות, איזו...