Category: 7 – הגדרת הרשת חלק א' – הגדרת המחלקות – חלוקה לרשתות + vlan + VTP

7.0 – מבוא לחלק ההגדרות בתצוגה הלוגית – איך עובדים?

מה לומדים בחלק זה? מטרת ספר הפרויקט בהקשר של תיעוד ההגדרות. מה עושים בחלקים של הגדרות הרשת – מגדירים את הרשת! כיצד בנויים שלבי העבודה בחלק זה? – שלב תיאוריה + תיעוד, שלב הגדרה...

7.1.0 – תיאוריה – על חלוקה לרשתות, תתי-רשתות וכתובות ברשת

מה לומדים בחלק זה? מדוע מחלקים כתובות לרשתות ולתתי-רשתות. כיצד מחלקים רשתות לתתי-רשתות (כיצד מסבנטים?). כיצד בנויות כתובות IP ומהי מסכת תת-רשת (Subnet Mask). מהן המחלקות של כתובות IP (או Classes). מהן כתובות פרטיות...

7.1.1 – מכניסים את התיאוריה על רשתות וכתובות לתוך ספר הפרויקט

מה לומדים בחלק זה? כיצד אנו הופכים את התיאוריה שאנו לומדים (את החפירות) לתוך משהו שנמצא בתוך ספר הפרויקט מכניסים את התיאוריה על רשתות וכתובות לתוך ספר הפרויקט. סרטון  פירוט חלק זה זו...

7.2 – תכנון הרשתות והכתובות ברשת החברה שלנו

מה לומדים בחלק זה? כיצד אנו מחלקים את הרשתות והכתובות ברשת החברה שלנו הצעות לחלוקה שונות והמלצה לחלוקה הדרגתית פשוטה. כיצד כתובות ה- IP יחולקו – בצורה סטטית או דינאמית (שרת DHCP) – אולי...

7.2.1 – מכניסים את תכנון הכתובות והרשתות לתוך הטבלה בספר הפרויקט

מה לומדים בחלק זה? איך אנו מכניסים את תכנון הכתובות והרשתות לתוך ספר הפרויקט סרטון  פירוט חלק זה  

7.3.1.0 – תיאוריה – מהו מתג-switch איך עובד עם כתובות פיזיות, מהו וילאן ולשם מה צריך?

מה לומדים בחלק זה? מהו המתג – Switch, ואיך הוא קשור לרשתות, למחלקות ולהעברת הודעות. איך המתג מבצע את העברת ההודעות? מהו וילאן – vlan – לשם מה צריך אותו. מהם מצבי Access ו-...

7.4 – תיאוריה על פרוטוקול VTP והכנסה לספר

מה לומדים בחלק זה? מה זה פרוטוקול VTP. מצבים שונים של מתגים בפרוטוקול VTP – מצב Client, Server, Transparent. כיצד מגדירים פרוטוקול VTP. כיצד מוודאים פקודות ב- VTP. סרטון  פירוט חלק זה כאשר...

7.5 – הכנסת תוויות ותיאורים לתצוגה הלוגית

מה לומדים בחלק זה? כיצד ניתן לייפות ולסדר את התצוגה הלוגית. כיצד מכניסים פתקים המתארים פרטים על הטופולוגיה. סרטון  פירוט חלק זה בשלב זה אנו מעט נסדר ונייפה את הטופולוגיה הלוגית. כפי שאמרנו...

7.6 – איך מתחברים לרכיבים ואיך מגדירים?

מה לומדים בחלק זה? איך מתחברים לרכיבי רשת על מנת להגדיר אותם? מהי מערכת ההפעלה IOS שכבות ההגדרות השונות הקיימות במערכת ההפעלה IOS טיפים לשימוש ועבודה במערכת ההפעלה IOS ובהגדרות. סרטון  מסמכי עזר...