Category: 8 – הגדרת הרשת חלק ב' – נתב על מקל, הגדרת כתובות אייפי סטטיות ודינאמיות + DHCP

8.1 – הגדרת כתובות אייפי סטטיות לשרתים ולמדפסות

מה לומדים בחלק זה? אלו רכיבים יקבלו כתובות אייפי סטטיות איך מגדירים כתובת אייפי סטטית בפאקט טרייסר. כיצד בודקים שהתקשורת תקינה ופועלת באמצעות פרוטוקול ICMP עם תוכנת ping. סרטון  פירוט חלק זה כפי...

8.2.0 – תיאוריה – ניתוב בין וילאנים בראוטר באמצעות "נתב על מקל"

מה לומדים בחלק זה? מה זה ניתוב בין וילאנים – לשם מה צריך את זה? שיטת "נתב על מקל" – Router On A Stick בראוטר על מנת לנתב בין וילאנים כיצד מגדירים "נתב על...

8.2.1 – הגדרת נתב על מקל על הראוטר

מה לומדים בחלק זה? כיצד מגדירים בפועל את הניתוב בין וילאנים באמצעות "נתב על מקל" סרטון > פירוט חלק זה כעת אנו ניגשים לפרויקט שלנו ומגדירים את הניתוב בין וילאנים אצלנו. כפי שלמדנו הניתוב...

8.3.0 – תיאוריה כתובות אייפי דינאמיות – ופרוטוקול DHCP

מה לומדים בחלק זה? מה הן כתובות IP דינאמיות. כיצד עובד פרוטוקול DHCP כיצד מגדירים שרת DHCP על ראוטר מהו IP DHCP Helper, מתי משתמשים בו ואיך מגדירים אותו. סרטון  פירוט חלק זה...

8.3.1.0 – תיאוריה – שרת DHCP על גבי ראוטר

מה לומדים בחלק זה? מהו שרת DHCP על גבי נתב כיצד מגדירים שרת DHCP על גבי נתב. איך בודקים את ההגדרות של DHPC על גבי נתב. סרטון  פירוט חלק זה אז כפי שאמרנו...

8.3.1.1 – הגדרת שרת DHCP על גבי הנתב

מה לומדים בחלק זה? מגדירים בפועל את שרת ה- DHCP על גבי הנתב סרטון  פירוט חלק זה אז כפי שאמרנו יש שני דרכים לפחות להגדרת שרת DHCP, ולפי ההנחיות הנוכחיות אפשר לבחור אם...

8.3.2.0 – תיאוריה – הגדרת שרת DHCP על גבי שרת ייעודי

מה לומדים בחלק זה? מה זה DHCP על גבי שרת ייעודי איך מגדירים אותו ב- packet tracer כיצד עובד ה- IP helper ולשם מה צריך אותו? הדגמה. סרטון  פירוט חלק זה כעת נבצע...

8.3.2.1 – הגדרת שרת DHCP על גבי שרת ייעודי

מה לומדים בחלק זה? מגדירים בפועל שרת DHCP על גבי שרת ייעודי מגדירים בפועל IP DHCP HELPER כדי שהשרת יוכל לחלק כתובות סרטון  פירוט חלק זה כעת נבצע את האפשרות השניה, ונבצע אותה...