Category: מארז המחשב

מארז המחשב – ממה עשוי – ומה זה החום הזה? – חלק ב'

מארז המחשב – ממה עשוי – ומה זה החום הזה? – חלק ב'

תקציר למדנו מהו מארז המחשב, אך ממה המארז מורכב? אוקיי, כנראה חומרים חזקים. אם נתקרב למחשב נרגיש שהוא מוציא חום – מה זה החום הזה? – זה תקין? איך המחשב מקרר את עצמו? סרטון

מארז המחשב – איזו צורות ישנם למארז? – חלק ג'

מארז המחשב – איזו צורות ישנם למארז? – חלק ג'

תקציר ראינו כבר מס' תכונות ופרטים על מארז המחשב – האם המארז תמיד נראה אותו הדבר? לא, ישנם סוגים שונים של מארזים – גדלים וצורות שונות – בואו ונכיר אותם! ומה החשיבות של חיבורים...