Category: שידורי הקורונה

mikud-korona-tikshuv-2020

בעקבות משבר הקורונה – מיקוד חומר הבגרות בתקשוב לכיתות י"א (70%) פורסם (שנת תש"פ – 2020) – מה ירד, מה נשאר ובמה צריך להתמקד?

משבר הקורונה גורר שינויים מרחיקי לכת גם במגמת תקשוב – האם תתקיים הבגרות במועדה? האם תדחה? האם תתבטל – לא ידוע – מה שידוע הוא שפורסמו לראשונה מזה מספר שנים מיקוד בתקשוב! (עבור בגרות 70% שנת תש"פ 2020) – מה ירד ומה נשאר, ניתוח של המיקוד.

הכנות לבגרויות ושיעורים בתקשוב

הכנות לבגרויות ושיעורים בתקשוב

זמן זה הוא מצוין לערוך סיכומים של החומר, השלמות ומרתונים, אתר מגמת תקשוב מציע קורסים ושיעורים פרטיים לחזרה וללימוד.  אלו האפשרויות העומדות בפניכם: הכנה לבגרות י"א – מזורז – מרתון קורס מזורז המכין לבגרות...

remote-learning-options

מתרחקים מהקורונה, בבידוד או סתם. מהי התוכנה המומלצת ביותר ללמידה מרוחקת ועבודה מהבית?

וירוס הקורונה משגע את העולם, כולם בבית – איך לומדים, איך עובדים? באמצעות טכנולוגיות של "למידה מרוחקת" – מהן האפשרויות הקיימות? מהי התוכנה הטובה ביותר ללמידה מרוחקת ולעבודה מרחוק

שיעור מתוקשב – פרוטוקולים, שרתים, לקוחות, שירותים ומספרי פורטים

שרתים ושירותים בשכבה 4 + 7 בשיעור זה תלמדו את הנושא של פרק 6 בתוכנית הלימודים, אתם תלמדו על: יחסי שרת ולקוח – שניהם מחשבים אך בעלי תפקידים שונים. סוגי השרתים הנפוצים הקיימים ותפקידהם....