Category: אבטחה ברשת

חיבור VPN

חיבור VPN

VPN חיבור מוצפן בין רשתות פרטיות הנמצאות על גבי רשת ציבורית כגון האינטרנט. נותן מענה אבטחתי במקום להשתמש בקווים שכורים פרטיים של שכבה 2. יוצר "תעלות וירטואליות" מרשת פרטית לאתר מרוחק ע"ג האינטרנט. יתרונות...

פרוטוקול SSH ושימוש בפרוטוקול על מנת להתחבר לרכיבי Cisco בצורה מוצפנת

פרוטוקול SSH ושימוש בפרוטוקול על מנת להתחבר לרכיבי Cisco בצורה מוצפנת

SSH Secure Shell – הוא פרוטוקול המשמש להעברת מידע לאחר תהליך הזדהות (login) כדי לוודא גישה רק לבעלי הרשאה. בנוסף המידע המועבר באמצעות פרוטוקול זה הוא מוצפן. פרוטוקול זה משמש בין היתר לניהול רכיבים...

סוגי ה- NAT השונים והגדרות

סוגי ה- NAT השונים והגדרות

NAT Overload שיטה זו מאפשרת לתרגם הרבה כתובות פרטיות שונות לכתובת ציבורית אחת. בשיטה זו הראוטר שומר את כתובות האייפי הפרטיות יחד עם מספרי הפורטים הלוגיים של כל התקשרות. למשל: הכתובת 10.0.0.13:12583 יכולה להיות...

פרוטוקול NAT – Network Address Translation

פרוטוקול NAT – Network Address Translation

ישנן כתובות ציבוריות ופרטיות כידוע. להזכירכם טווח הכתובות הפרטיות: 10.0.0.0 – 10.255.255.255, 172.16.0.0 – 172.31.255.255, 192.168.0.0 – 192.168.255.255. כתובות פרטיות מוגדרות ככאלו שניתן להשתמש בהם אך ורק ברשתות פרטיות, כלומר כתובת כזאת לא יכולה...

הגדרת רשימת גישה שמית

הגדרת רשימת גישה שמית

ההגדרה של רשימה שמית דומה לממוספרת, אך יש להיכנס לממשק מיוחד. ראשית יש לכתוב: Router(config)#ip access-list {standard | extended לבחור אם סטנדרטית או מורחבת} {לרשום שם לרשימה באנגלית} לאחר שכותבים פקודה זו אנו יוצרים...

הגדרת רשימת גישה מורחבת – ממוספרת

הגדרת רשימת גישה מורחבת – ממוספרת

הגדרת הרשימה כאמור רשימת גישה מורחבת לא מסתכלת רק על כתובות המקור אלא גם על נתונים נוספים, בהתחלה רשימה זו נראית מאיימת בגלל האפשרויות הרבות שיש לה להציע והפקודה הארוכה. לאחר אימון ותרגול, הפחד...

הגדרת רשימת גישה סטנדרטית – ממוספרת

הגדרת רשימת גישה סטנדרטית – ממוספרת

הגדרת הרשימה בשלב הראשון עלינו להגדיר את הרשימה בנתב (ראוטר) אלו אפשרויות הפקודה: Router(config)#access-list {מספר הרשימה (1-99)} {deny | permit – חסימה או אפשור} {כתובת אייפי של המקור} {כתובת הווילדקרד} במידה ומדובר בכתובת אייפי...

wildcard bitmask

wildcard bitmask

דבר זה הוא הניגודיות למסכת הרשת (סאבנט מסק), אם סאבנט מסק אומר לנו מהי כתובת הרשת ע"י חסימתה ב- 255. ה- ווילדקרד ביטמסק אומר לנו מהו חלק הלקוח דווקא ע"י 255. נסביר, נניח ויש...