Category: מושגי אבטחה בתקשורת

איומים ברשת הארגונית

איומים ברשת הארגונית

ברשת הארגונית של החברה יש לנו התקפות ייעודיות על שרתים, סוויצ'ים וראוטרים. אלו חלק מהאיומים הנפוצים:

מושגי אבטחה בסיסיים

מושגי אבטחה בסיסיים

בימינו תחום אבטחת המידע הוא תחום חשוב ונפוץ, כי המידע ברשת חשוב ביותר, ושווה הרבה כסף, כל ארגון גדול שמחזיק בסיס נתונים ((Database על המשתמשים שלו, חייב לנקוט באמצעים כך שהמידע יישמר אצלו. הסכנות...