Category: פרוטוקולי אבטחה נוספים

חיבור VPN

חיבור VPN

VPN חיבור מוצפן בין רשתות פרטיות הנמצאות על גבי רשת ציבורית כגון האינטרנט. נותן מענה אבטחתי במקום להשתמש בקווים שכורים פרטיים של שכבה 2. יוצר "תעלות וירטואליות" מרשת פרטית לאתר מרוחק ע"ג האינטרנט. יתרונות...

פרוטוקול SSH ושימוש בפרוטוקול על מנת להתחבר לרכיבי Cisco בצורה מוצפנת

פרוטוקול SSH ושימוש בפרוטוקול על מנת להתחבר לרכיבי Cisco בצורה מוצפנת

SSH Secure Shell – הוא פרוטוקול המשמש להעברת מידע לאחר תהליך הזדהות (login) כדי לוודא גישה רק לבעלי הרשאה. בנוסף המידע המועבר באמצעות פרוטוקול זה הוא מוצפן. פרוטוקול זה משמש בין היתר לניהול רכיבים...