Category: רשת רחבה – WAN וחיבורים ב- WAN

קווים חכורים (שכורים) – Leased Lines וקווי פס-רחב (Broadband)

קווים חכורים (שכורים) – Leased Lines וקווי פס-רחב (Broadband)

רשתות Broadband (פס-רחב) משמשות בד"כ לחיבור עובדים לאתר החברה דרך האינטרנט. רשתות אלה כוללות העברה דרך: כבלים (Cables, DSL ותקשורת אלחוטית. DSL היא טכנולוגיה המשתמשת בקו טלפון מסוג "זוג שזור" להעברת מידע במהירות גבוהה....

עקרונות המיתוג ברשת WAN

עקרונות המיתוג ברשת WAN

ישנן מספר דרכים להתחבר ל- WAN: דרך תשתית פרטית או תשתית ציבורית כגון אינטרנט. צורות החיבור נבדלות ביניהן במהירות ובעלויות. מיתוג מנות – Packet Switching בשיטה זו המידע מחולק למנות (Packets) אשר מנותבות עצמאית...

רשת ה- WAN

רשת ה- WAN

רשת WAN והתרחבות עסק הרשת מאפשרת הגדלת מספר העובדים, פתיחת סניפים נוספים של החברה והתרחבות לשווקים בינלאומיים. הרשת יכולה להתחיל ממשרד קטן בו מספר עובדים אשר חולקים ציוד פריפריה כגון מדפסות וגישה לאינטרנט. או...