Category: איתור התקלות

כלי אבחון לאיתור תקלות ברשת

כלי אבחון לאיתור תקלות ברשת

הכלי Ping זוהי פקודה המוזנת בשורת הפקודה של המחשב ומאפשרת לבדוק קישוריות עם מארח אחר ברשת. פקודה זו בודקת האם ניתן לומר "שלום" למארח אחר ברשת וכמו כן האם המארח יכול להשיב "שלום" בחזרה....

מודלים לאיתור תקלות

מודלים לאיתור תקלות

כטכנאים ומנהלי רשתות לא תמיד הכל הולך חלק (בדרך כלל לא הולך חלק), ואנו צריכים לדעת כיצד לאתר תקלות ובעיות וכיצד לפתור אותן. ישנם מודלים שעוזרים לנו במאמץ זה של איתור וטיפול התקלה, באנגלית...