Category: מערכת ההפעלה Cisco IOS

מחיקת הגדרות מהמתג או הנתב ואיפוס הגדרות

מחיקת הגדרות מהמתג או הנתב ואיפוס הגדרות

מחיקת הגדרות מהמתג או הנתב ממצב enable במידה ויש לכם גישה להגדרות המתג או הנתב וברצונכם לאפס את ההגדרות שהגדרתם. תוכלו למחוק את ההגדרות. אלו השלבים שעליכם לבצע על מנת לחזור להגדרות ברירת מחדל...

פקודות להצגת מידע ווידוא הגדרות – פקודות show

פקודות להצגת מידע ווידוא הגדרות – פקודות show

אוסף פקודות ה- show חשובות ביותר, פקודות אלו מאפשרות לנו להציג נתונים שונים על הרכיב, וכן נתונים על הגדרות שהגדרנו או מוגדרות על הרכיב. באמצעות פקודות אלו ניתן ללמוד על הרכיב ועל דרך הפעולות...

הגדרת ממשק VLAN וירטואלי למתג

הגדרת ממשק VLAN וירטואלי למתג

ממשקי המתג מוגדרים כברירת מחדל, לכן אין צורך להגדיר אותם. מתג, בשונה מנתב, אינו צריך הגדרה של כתובת IP לממשקים שלו, משום שהממשקים שלו באותה הרשת. עם זאת ניתן להתחבר למתג מרחוק (גם דרך...

אבטחת המתג / הנתב – הגדרת סיסמאות

אבטחת המתג / הנתב – הגדרת סיסמאות

סיסמאות הן ההגנה הראשונה להתחברות לא מורשית לאביזרי הרשת: סיסמת קונסול – מגבילה את הגישה דרך חיבור הקונסול. סיסמת Enable – מגבילה את הגישה למצב "זכויות" (Privilege Exec). סיסמת Enable מוצפנת – סיסמה כמו...

שכבות מערכת ההפעלה IOS

שכבות מערכת ההפעלה IOS

משיקולי אבטחה מערכת ההפעלה עובדת בשכבות. השכבות מסודרות בצורה היררכית. לכל שכבה אוסף פקודות משלה. כל שורה מתחילה בשם ההתקן ולאחריו זיהוי השכבה. שכבת מצב משתמש(User Mode)  [או Unprivileged Mode] מאפשרת גישת משתמש למספר...

מבוא ותהליך האתחול

מבוא ותהליך האתחול

מערכת ההפעלה אשר מספקת פונקציונאליות, הרחבה ואבטחה למוצרי חברת סיסקו נקראת Cisco IOS (לא זו לא מערכת ההפעלה של Apple למרות שגם לה אותו שם). ניתן להגדיר הגדרות באמצעות ממשק פקודה CLI. ישנן גרסאות...