Category: התקני רשת אלחוטית

אבטחת הרשת האלחוטית

אבטחת הרשת האלחוטית

יתרונה של רשת אלחוטית היא הקלות שבה ניתן להתחבר אליה. יתרון זה מהווה חיסרון משום שהרשת חשופה להאזנה ולתקיפה. בגלל החיבור האלחוטי דרך האוויר, אין צורך בחיבור פיזי למחשב או להתקן רשת אחר כדי...

הגדרת נקודת גישה אלחוטית – Access Point

הגדרת נקודת גישה אלחוטית – Access Point

רוב הנתבים המשולבים (ראוטרים ביתיים) מציעים חיבור חוטי ואלחוטי, ומתפקדים כנקודת גישה (AP) ברשת האלחוטית. פרמטרים בסיסיים כגון: כתובת IP קביעת DHCP נקבעים גם לרשת חוטית וגם לאלחוטית. עם זאת לרשת אלחוטית נדרשים פרמטרים...

פעולת ה- WLAN (Wireless LAN) רשת אלחוטית מקומית

פעולת ה- WLAN (Wireless LAN) רשת אלחוטית מקומית

Service Set Identifier – SSID זהו שם (בן מקסימום 32 תווים) המזהה את הרשת לכל המארחים. SSID נשלח בכותרת של כל מסגרת המשודרת ב- WLAN. כל המארחים ברשת האלחוטית צריכים להכיל את אותו SSID,...