Category: יסודות התקשורת

התקן משולב

התקן משולב

ברשתות ביתיות ובמשרדים קטנים, אין צורך בציוד המיועד לנפח תעבורה גדול כמו בסביבה עסקית. אולם, פונקציונלית הם עדיין צריכים: ניתוב ומיתוג. לכן פותחו מוצרים הכוללים: ראוטר, מתג ונקודת גישה אלחוטית, באריזה אחת,  אלה נקראים:...

טבלאות המשמשות נתבים

טבלאות המשמשות נתבים

טבלאות המשמשות נתבים הראוטר מעביר מידע בין רשת מקומית לרשת מרוחקת. לצורך כך הראוטר מכיל טבלת ARP וגם טבלת ניתוב. טבלת הניתוב טבלת הניתוב אינה מכילה מידע לגבי מארחים. טבלה זו מכילה מידע לגבי...

הנתב כשער ברירת מחדל (Default Gateway)

הנתב כשער ברירת מחדל (Default Gateway)

שער ברירת מחדל Default Gateway הדרך שבה מארח מעביר הודעה ליעד ברשת רחוקה, שונה מהדרך בה מעביר הודעה ברשת מקומית. כדי להעביר הודעה ברשת מקומית. המארח מעביר את ההודעה ישירות: המארח ישתמש ב- ARP...

רכיב הרשת – הנתב – ראוטר (Router)

רכיב הרשת – הנתב – ראוטר (Router)

ראוטר הוא אביזר רשת אשר מחבר בין רשתות מקומיות, בשכבת ההפצה. ראוטר, בדומה למתג, יכול לפענח ולקרוא הודעות הנשלחות אליו. אולם, בניגוד למתג, שרק מפענח את המסגרת המכילה את כתובת ה- MAC. הראוטר מפענח...

פרוטוקול ARP

פרוטוקול ARP

במידה והמארח אינו יודע את כתובת ה- MAC של היעד, הוא משתמש בפרוטוקול הנקרא: ARP – Address Resolution Protocol כדי לגלות את כתובת ה- MAC של כל מארח באותה רשת מקומית. ARP מתבצע בשלושה...

הודעות Broadcast ואזורי Broadcast

הודעות Broadcast ואזורי Broadcast

עד עכשיו עסקנו בהודעות מסוג Unicast (שידור לאחד) – כלומר הודעות הנשלחות ישירות ממארח אחד למארח אחר. שידורBROADCAST  הוא שידור הודעה שבה המארח משדר לכל המארחים ברשת בו-זמנית. על מנת שלא לשלוח הודעות רבות...

אזור התנגשות – collision domain

אזור התנגשות – collision domain

אזור זה, הוא אזור ברשת שבו יכולה לקרות התנגשות בין 2 הודעות או יותר. רכיב הרכזת (HUB) למעשה מחבר את כולם לכדי אזור התנגשות אחד – האב מחבר את כל המארחים יחד (כאילו שמחוברים...

רכיב הרשת מתג – Switch

רכיב הרשת מתג – Switch

המתג, כמו הרכזת, הוא אביזר רשת המשמש לחיבור מארחים רבים לרשת, בשכבת הגישה. שלא כמו רכזת, המתג: מקבל את ההודעה, מפענח את המסגרת, קורא את הכתובת הפיזית (MAC) ומעביר את ההודעה למארח מסוים. בתוך...

רכיב הרשת רכזת (hub)

רכיב הרשת רכזת (hub)

רכזת –  HUB רכזת (Hub) היא אביזר רשת המכיל מספר פורטים לחיבור  מארחים לרשת. רכזת מקבלת הודעה בכניסת הפורט ושולחת את ההודעה לשאר הפורטים. רכזת הוא רכיב פשוט אשר לא מפענח הודעות המתקבלות אצלו,...