בסיסי ספירה – עשרוני, דצימלי, הקסה-דצימלי והמרות בין בסיסים

מספרים דצימליים, בינאריים, הקסה-דצימליים אנו רגילים לכך שיש לנו 10 ספרות: 0 1 2 3 … עד 9 ובאמצעות 10 ספרות אלו אנו מבטאים כמויות של מוצרים ודברים וכן מבצעים פעולות חישוב לספירה זו...