Category: ניתוב סטטי

ניתוב ברירת מחדל (Default Route)

ניתוב ברירת מחדל (Default Route)

ניתוב ברירת מחדל טבלת הניתוב לא יכולה לכלול את כל הנתיבים הקיימים באינטרנט (יש כמות עצומה) ולכן כאשר בטבלת ניתוב אין מידע המתאר כיצד לנתב את המידע, הראוטר יעשה שימוש ב"נתב ברירת המחדל". נתב...

סיכום נתיבים (Route Summarization)

סיכום נתיבים (Route Summarization)

ניתן לסכם מספר נתיבים לנתיב אחד. בתנאי שכל הנתיבים מובילים לאותו המקום. ניתן לומר שסיכום רשתות זוהי פעולה ההפוכה מסיבנוט (חלוקה לתתי-רשתות). הסיכום מקטין את טבלת הניתוב ומייעל את החיפוש בטבלה. במקרים רבים שורת...

ניתוב סטטי

ניתוב סטטי

הניתוב כולל כתובות IP ו- Subnet Mask של רשתות רחוקות. ניתוב סטטי מאפשר הוספת רשתות רחוקות לטבלת הניתוב באופן ידני. יש להגדיר את כתובת IP של הראוטר הבא בשרשרת הניתוב או ממשק היציאה שבו...