Category: שירותי רשת

שרת DHCP והגדרתו על cisco router

שרת DHCP והגדרתו על cisco router

שרת ה- DHCP וחשיבותו ה- DHCP הוא פרוטוקול תקשורת המשמש להקצאה דינמית של כתובות IP למחשבים ברשת מקומית (LAN). מנהל הרשת מגדיר לשרת ה־DHCP תחום כתובות (בריכת כתובות – Pool) לשאר המחשבים ברשת מוגדר...

השרתים השונים ותפקידם

השרתים השונים ותפקידם

Domain Name Service – DNS אלפי שרתים בעולם מספקים שירותים. לכל שרת יש כתובת IP. בלתי אפשרי לזכור את כל כתובות ה-IP  של כל השרתים באינטרנט וגם לא נוח. שרת DNS מספק כתובת IP...

ממשקים לוגיים (Logical Ports)

ממשקים לוגיים (Logical Ports)

אם כתובת אייפי היא כמו מספר של בניין מגורים, אז מספר הפורט יהיה מספר דירה בתוך הבניין. כך אם יש לנו רשת מחשבים שבה 1000 מחשבים אז יש 1000 כתובות אייפי עבור כל מחשב,...

פרוטוקולי התעבורה – TCP / UDP

פרוטוקולי התעבורה – TCP / UDP

פרוטוקול התעבורה מאפיין כיצד להעביר הודעות בין המארחים. הפרוטוקולים הנפוצים לתעבורה הם: TCP – Transmission Control Protocol UDP – User Datagram Protocol TCP מפרק את ההודעה לחלקים קטנים אשר נקראים: סגמנטים (Segments). סגמנטים אלו...

פרוטוקולים בתקשורת שרת-לקוח

פרוטוקולים בתקשורת שרת-לקוח

לפי מודל ה- TCP/IP ישנם פרוטוקולים שונים על פי כל שכבה במודל. להזכירכם מודל ה- TCP/IP מכיל 4 שכבות של פרוטוקולים: אפליקציה (שכבה 4), תעבורה (שכבה 3), רשת (שכבה 2) וגישה לרשת (שכבה 1)....

שרת-לקוח וסוגי שרתים

שרת-לקוח וסוגי שרתים

שרת הוא מארח המריץ תוכנה אשר מספקת מידע או שירות למארחים אחרים ברשת. לדוגמה: שרת אינטרנט (Web Server) – שרת http – שרת המאפשר הצגת דפי אינטרנט, קול ווידאו. קיימים המוני שרתים אשר מספקים...