Category: בחינת הבגרות 5 יחידות פרויקט (בחינה בעל פה)

oral_final_exam_project_tikshuv

הכנה לקראת מבחן הבגרות – בעל פה

כל הכבוד! סיימתם את הפרוייקט. הגעתם לשלב האחרון – הבחינה בעל פה. הבחינה על הפרוייקט מתבצעת ע"י בוחן חיצוני שמגיע לבחון את הידע של התלמידים בעל פה. על התלמיד מוטל: להכיר את החברה שעליה...

מעבדות הכנה לבחינת פרויקט תקשוב יב

מעבדות הכנה לבחינת פרויקט תקשוב יב

אלו מעבדות הכנה לבחינת הפרויקט בתקשוב 5 יח"ל. המעבדות הן מונחות ומספקות ציון יש להגיע ל- 100% הצלחה. הערה – המעבדות נבנו על Packet Tracer 7.1.1 ויעבדו הכי טוב על גרסה זו, עם זאת,...