Category: packet tracer – פאקט טרייסר – בנייה פיזית

new_project_outside_physical

שלב 10 – תכנון ובניית מבנה לארגון – גרסה 2

מבנה הפיזי של החברה בשלב זה יש צורך להקים את המבנה הפיזי של החברה, על מנת לבצע שלב זה יש שתי אפשרויות: להקים את המבנה הפיזי ידנית באמצעות תוכנה כמו microsoft visio. להשתמש בתוכניות...

physical packet tracer metro carrierr

שלב 11 – הצבת תשתית WAN ע"י מטרו אתרנט (Metro Ethernet / Carrier Ethernet) והתחברות לסניפי החברה

בשלב זה אנו נציב מתגים מחוץ לכל סניף של החברה, מתג זה יסמל את הנקודה השכונתית שאליה מתחברים סניפי החברה שלנו, נקודה זו קרויה "נקודת נוכחות" או – POP – Point Of Presence, ניתן...