כוחות-העל המיוחדים שלי בפרויקט מגמת תקשוב – הצעה לתיבול ושיפור הפרויקט

במה פרויקט הקמת הרשת שלי שונה משל אחרים – כיצד אשפר את הציון שלי בפרויקט של י"ב – מהן כוחות העל שלי?