מארז המחשב – ממה עשוי – ומה זה החום הזה? – חלק ב'

תקציר למדנו מהו מארז המחשב, אך ממה המארז מורכב? אוקיי, כנראה חומרים חזקים. אם נתקרב למחשב נרגיש שהוא מוציא חום – מה זה החום הזה? – זה תקין? איך המחשב מקרר את עצמו? סרטון