Author: Michael Tikshuv-CCNA

בסיסי ספירה – עשרוני, דצימלי, הקסה-דצימלי והמרות בין בסיסים

בסיסי ספירה – עשרוני, דצימלי, הקסה-דצימלי והמרות בין בסיסים

מספרים דצימליים, בינאריים, הקסה-דצימליים אנו רגילים לכך שיש לנו 10 ספרות: 0 1 2 3 … עד 9 ובאמצעות 10 ספרות אלו אנו מבטאים כמויות של מוצרים ודברים וכן מבצעים פעולות חישוב לספירה זו...

מודל (אסופת פרוטוקולים) TCP/IP ("מודל האינטרנט")

מודל (אסופת פרוטוקולים) TCP/IP ("מודל האינטרנט")

מודל זה מפשט את מודל 7 השכבות ומאפשר להתייחס אל החלוקה כמעשית ומכילה פרוטוקולי תקשורת ולא בהגדרות כלליות. למרות שבאופן מעשי מתייחסים למודל זה יותר מאשר למודל ה- OSI, מודל ה- OSI מוזכר בהרבה...

משל ודוגמא להבנת תהליך השכבות

משל ודוגמא להבנת תהליך השכבות

נניח ואנו מזמינים מסין באינטרנט מנוף – המנוף הוא המידע שלנו הוא המטרה הדבר העיקרי (ה- DATA). כדי שהמנוף יעבור ויגיע אלינו אנו צריכים לקבוע איך הוא יגיע אלינו (באוויר, ביבשה או בים?) וגם...

מודל שבע השכבות – מודל OSI

מודל שבע השכבות – מודל OSI

מודל 7 השכבות הוא מודל המתאר את הפעולות הנצרכות על מנת להעביר מידע על גבי רשת תקשורת. כאשר יש שיחה בין מחשב לקוח למחשב שרת, הם מעבירים ביניהם מסר – הם מעבירים את המידע...

כבלי זוגי שזור – ישיר ומוצלב

כבלי זוגי שזור – ישיר ומוצלב

כבל ישיר וכבל מוצלב – שני כבלים אלה היו שימושיים (היום משתמשים רק בישיר). כבל ישיר – בשני קצוות הכבל החוטים מחוברים לאותם הפינים. כבל מוצלב – בכל צד של הכבל יש צורת חיבור...

כבל סיב אופטי

כבל סיב אופטי

לפעמים נראה שני סיבים המחוברים יחד על מנת שיהיה ניתן לשדר ולקבל מידע, לפעמים נראה סיב אחד המשמש לשניהם. מבנה הסיב ליבה, בה עובר האור. חיפוי, משמש כמראהמחזירת אור לליבה. מגן על הליבה והחיפוי....

כבלי זוג שזור (Twisted Pair)

כבלי זוג שזור (Twisted Pair)

העברת נתונים רגישה לרעשים והפרעות אלקטרו-מגנטיות (EMI) אשר יכולים לגרום להרס המידע, כתוצאה מכך יש לחזור על השידור ואז נוצרת ירידה בקצב השידור. הפרעה נוצרת כאשר שני כבלים עוברים אחד ליד השני ואז יש...

כבלים נפוצים

כבלים נפוצים

שני סוגים של כבלים כבלי מתכת העשויים בדרך כלל מנחושת, אשר מעבירים פולסים חשמליים. כבלים של סיבים אופטיים אשר עשויים מזכוכית או פלסטיק ומעבירים מידע באמצעות הבזקי אור. זוג שזור Twisted Pair (הכבל הנפוץ...

tikshuv_exam_2019

הצעת פתרון מבחן הבגרות בתקשוב ב-ג תשע"ט (2019)

שלום לכולם,  כל הכבוד לכל הלומדים, והיגעים לקראת בחינת הבגרות שהיתה ב- 19.06.2019. כל הכבוד לכל מי שהשתתף בשידור החי שהתקיים ביוטיוב של אתר מגמת תקשוב! יישר כח! הנה לפניכם מוצע כאן הצעת פתרון...