Author: Michael Tikshuv-CCNA

שלב 13 + 14 – זמני – סידור התצוגה הלוגית, חיבורי הכבלים, תוויות, vtp + vlan.

שלב 13 + 14 – זמני – סידור התצוגה הלוגית, חיבורי הכבלים, תוויות, vtp + vlan.

 

מוגן: מבחן – יא – 1 – מבחן מתקדם – בסיס + מעט יותר

מוגן: מבחן – יא – 1 – מבחן מתקדם – בסיס + מעט יותר

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

שלב 12 – זמני – הוספת רכיבים לסניפי החברה

שלב 12 – זמני – הוספת רכיבים לסניפי החברה

מחרטה שיעור 8 – כלי BPDU ו- LoopGuard, Flexlinks, Etherchannel ו- Switch Virtualization

מחרטה שיעור 8 – כלי BPDU ו- LoopGuard, Flexlinks, Etherchannel ו- Switch Virtualization

physical packet tracer metro carrierr

שלב 11 – הצבת תשתית WAN ע"י מטרו אתרנט (Metro Ethernet / Carrier Ethernet) והתחברות לסניפי החברה

בשלב זה אנו נציב מתגים מחוץ לכל סניף של החברה, מתג זה יסמל את הנקודה השכונתית שאליה מתחברים סניפי החברה שלנו, נקודה זו קרויה "נקודת נוכחות" או – POP – Point Of Presence, ניתן...