Author: Michael Tikshuv-CCNA

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ז – 2017

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ז – 2017

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ח – 2018

תרגול – מבחן גמר יד – יישומי ניתוב IP – תשע"ח – 2018

מבחנים ומבחני גמר יד – יישומי ניתוב IP ואבטחה ברשתות קמפוס

מבחנים ומבחני גמר יד – יישומי ניתוב IP ואבטחה ברשתות קמפוס

המבחנים מחולקים לנושאים (למרות שהמבחנים המקוריים מכילים את שני הנושאים יחד). עבור המבחנים המוגנים בססמא: דף ססמאות ראשי של יד המלצתי היא שהמורה עצמו יפעיל את המבחן אצל כל תלמיד – המורה יכניס את...

מחרטה שיעור 19-20 – פרוטוקול OSPF

מחרטה שיעור 19-20 – פרוטוקול OSPF

שלב 13 + 14 – זמני – סידור התצוגה הלוגית, חיבורי הכבלים, תוויות, vtp + vlan.

שלב 13 + 14 – זמני – סידור התצוגה הלוגית, חיבורי הכבלים, תוויות, vtp + vlan.

 

מחרטה שיעור 13 – ניתובים בסיס + EIGRP בסיס

מחרטה שיעור 13 – ניתובים בסיס + EIGRP בסיס

מוגן: מבחן – יא – 1 – מבחן מתקדם – בסיס + מעט יותר

מוגן: מבחן – יא – 1 – מבחן מתקדם – בסיס + מעט יותר

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: מבחן יד – מיתוג – 1

מוגן: מבחן יד – מיתוג – 1

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

שלב 12 – זמני – הוספת רכיבים לסניפי החברה

שלב 12 – זמני – הוספת רכיבים לסניפי החברה