Category: 5 – תשתיות ורכיבים חלק א' – מבוא וב- WAN – פאקט טרייסר פיזי

5.1 – מתחילים לעבוד על תוכנת הפאקט טרייסר – איך? ומה?

מה לומדים בחלק זה? מתחילים לעבוד על תוכנת הפאקט טרייסר – מה מטרתה? מתחילים לעבוד על התצוגה הפיזית פירוט – מהי ולמה נדרשת? באיזו גרסת פאקט טרייסר כדאי להשתמש מה ההבדלים בין גרסאות הפאקט...

5.2 – העולם הפיזי של החברה – מפות, סניפים, קומות ותוכניות שונות

מה לומדים בחלק זה? כיצד בנויה התצוגה הפיזית – העולם הפיזי של הפאקט טרייסר הבנת הרבדים השונים בתצוגה הפיזית – רובד חיצוני, בינוני ופנימי הוספת ערים\ארצות לתצוגה הפיזית הוספת בניינים\תוכניות קומה לתצוגה הפיזית הכנסת...

5.3 – מהו הציוד והכבילה שבו נשתמש – סוגים ותכונות

מה לומדים בחלק זה? מתחילים להכניס ציוד לעולם הפיזי – באיזה ציוד נשתמש – של איזו חברה? באיזה ציוד רשת נשתמש – באיזה מתגים, נתבים ונקודות גישה אלחוטיות? באיזה ציוד קצה נשתמש – באילו...

5.4 – הקמת תשתית ספק התקשורת – רשת ה- WAN שימוש ב- מטרו אתרנט

מה לומדים בחלק זה? תזכורת מה זה WAN – רשת רחבה מה תפקידנו בפרויקט זה וכמקימי רשתות בחברה – האם אחראיים על ה- WAN? סניפי החברה יוחברו באמצעות תשתית WAN – כיצד תשתית זו...

5.5 – איך יוצאים אל האינטרנט (internet) – הצגת האפשרויות

מה לומדים בחלק זה? איך עובדי החברה בסניפים השונים יוכלו לצאת לאינטרנט? הצגת אפשרויות היציאה לאינטרנט (חלופות) סרטון קבצים ודברים נוספים פירוט חלק זה על מנת לצאת לאינטרנט יש שתי אפשרויות: 1. אפשר לצאת...