Category: 5 – תשתיות ורכיבים חלק א' – מבוא וב- WAN – פאקט טרייסר פיזי

5.1 – מתחילים לעבוד על תוכנת הפאקט טרייסר – איך? ומה?

מה לומדים בחלק זה? מתחילים לעבוד על תוכנת הפאקט טרייסר – מה מטרתה? מתחילים לעבוד על התצוגה הפיזית פירוט – מהי ולמה נדרשת? באיזו גרסת פאקט טרייסר כדאי להשתמש מה ההבדלים בין גרסאות הפאקט...

5.2 – העולם הפיזי של החברה – מפות, סניפים, קומות ותוכניות שונות

מה לומדים בחלק זה? כיצד בנויה התצוגה הפיזית – העולם הפיזי של הפאקט טרייסר הבנת הרבדים השונים בתצוגה הפיזית – רובד חיצוני, בינוני ופנימי הוספת ערים\ארצות לתצוגה הפיזית הוספת בניינים\תוכניות קומה לתצוגה הפיזית הכנסת...

5.3 – מהו הציוד והכבילה שבו נשתמש – סוגים ותכונות

מה לומדים בחלק זה? מתחילים להכניס ציוד לעולם הפיזי – באיזה ציוד נשתמש – של איזו חברה? באיזה ציוד רשת נשתמש – באיזה מתגים, נתבים ונקודות גישה אלחוטיות? באיזה ציוד קצה נשתמש – באילו...

5.4 – הקמת תשתית ספק התקשורת – רשת ה- WAN שימוש ב- מטרו אתרנט

עליך להיות משתמש רשום על מנת לצפות בתוכן זהבבקשה הכנס . אינך משתמש רשום עדיין? הצטרף אלינו