Category: 9 – הגדרת הרשת חלק ג' – שרתים ונקודות גישה

9.0 – תיאוריה – תקשורת בין שרת ללקוח, פרוטוקול תעבורה, מס' פורטים

מה לומדים בחלק זה? מהו לקוח ומהו שרת? תוכנת הלקוח ותוכנת השרת והקשר ביניהם. פרוטוקול התעבורה בתקשורת שבין הלקוח לבין השרת. פרוטוקול UDP ופרוטוקול TCP. תהליך יצירת הקשר וסיום הקשר של TCP מס' פורטים...

9.1.0 – תיאוריה – שרת WEB – פרוטוקול HTTP ו- HTTPS

מה לומדים בחלק זה? מהו שרת ה- WEB פרוטוקולים המבצעים תקשורת עם שרת ה- WEB – פרוטוקולי HTTP ו- HTTPS מה ההבדלים ביניהם? תהליך הפנייה והשיחה מול שרת ה- WEB. מהו הקוד שבו נכתבים...

9.1.1 – מגדירים שרת WEB – פרוטוקול HTTP ו- HTTPS

מה לומדים בחלק זה? איך מגדירים את שרת ה- WEB בפאקט טרייסר עריכת דפי אינטרנט בפאקט טרייסר בצורה פשוטה ובצורה מורכבת ומעוצבת. גלישה בדפדפן ממחשב לשרת בפאקט טרייסר תהליך השיחה מול שרת ה- WEB...

9.2.0 – תיאוריה – שרת DNS

מה לומדים בחלק זה? מהו שרת DNS? ההיררכיה של שרתי ה- DNS + דוגמה היכן מגדירים מה הן שרתי ה- DNS במחשב ובפאקט טרייסר. שאילתא מול שרת ה- DNS באמצעות nslookup סרטון פירוט חלק...

9.2.1 – הגדרת שרת DNS

מה לומדים בחלק זה? הגדרת שרת DNS על שרת בפאקט טרייסר הכנסת רשומה שמתרגמת שם אתר לכתובת IP בדיקה שניתן לגלוש לכתובת האתר ביצוע שיחה מול שרת ה DNS באמצעות היישום nslookup סרטון פירוט...

9.3.0 – תיאוריה – שרת MAIL – פרוטוקולי SMTP ו- POP3/IMAP

מה לומדים בחלק זה? מה זה שרת MAIL? שרת דוא"ל? פרוטוקולי ה- MAIL – פרוטוקול SMTP, POP ו- IMAP הדגמה בפאקט טרייסר על מהלך שליחת המייל מה משמעות מבנה כתובת הדואר האלקטרוני? מה קשור...

9.3.1 – הגדרת שרת MAIL – פרוטוקולי POP ו- SMTP + אופציה לשיוך DNS

מה לומדים בחלק זה? איך מגדירים שרת MAIL בפאקט טרייסר? איך מגדירים את תוכנות הלקוח על גבי המחשבים? איך יוצרים הודעות מייל, שולחים ומקבלים? איך עוקבים אחרי הודעות המייל במצב סימולציה? איך יוצרים רשומת...

9.4.0 – תיאוריה – שרת TFTP/FTP

מה לומדים בחלק זה? מהו שרת קבצים? מהם פרוטוקולי TFTP ו- FTP ומה ההבדלים ביניהם? דוגמא לשיחה מול שרת FTP בגישה דרך CMD של ווינדוס סרטון פירוט חלק זה שרת קבצים – File Server...

9.4.1.1 – הגדרת שרת TFTP לגיבוי ההגדרות

מה לומדים בחלק זה? כיצד מגדירים את שרת ה- TFTP? כיצד מבצעים גיבוי של קובץ ההגדרות מרכיב הרשת לשרת ה- TFTP? כיצד מבצעים שחזור של קובץ ההגדרות משרת ה- TFTP לרכיב הרשת? סרטון פירוט...