Category: 9 – הגדרת הרשת חלק ג' – שרתים ונקודות גישה

9.4.1.2 – הגדרת שרת FTP לגיבוי ושחזור והעברת קבצים

מה לומדים בחלק זה? כיצד מגדירים את שרת ה- FTP? הגדרת שמות משתמשים וססמאות + הרשאות הגדרת שם משתמש וססמא בתוך רכיב הרשת כיצד מבצעים גיבוי של קובץ ההגדרות מרכיב הרשת לשרת ה- FTP?...

9.5.0 – תיאוריה – רשת אלחוטית (Wifi)

מה לומדים בחלק זה? מהי רשת אלחוטית? תקנים ותדרים של רשתות אלחוטיות אילו רכיבי רשת אלחוטית קיימים? סוגי הצפנות הקיימות ברשת אלחוטית – ללא, WEP, WPA/2/3 כיצד מגדירים נקודת גישה אלחוטית סרטון פירוט חלק...

9.5.1 – הגדרת רשת אלחוטית פתוחה ומוגנת בסיסמה

מה לומדים בחלק זה? הדגשה שיש הבדל בין רשת אלחוטית "פתוחה" למוגנת. הגדרת הנקודת גישה האלחוטית. החלפת כרטיסי רשת בלפטופ. התחברות ממחשב או מארח לרשת האלחוטית בדיקת קבלת כתובת IP משרת ה- DHCP סרטון...