Category: קורס 1 (צ'אק)

שיעור 0 – מהי רשת וממה מורכבת (צ'אק)

שיעור 0 – מהי רשת וממה מורכבת (צ'אק)

שיעור 0 – CCNA 200-301 (צ'אק) ראשי פרקים בשיעור זה מסביר צ'אק על מהי רשת בכלל? הדגמה של יכולות הרשת והמהירות שלה ע"י משחק רשת (Call Of Duty). אילו רכיבים עובר המידע ברשת סקירה...

שיעור 1 – מהו המתג (Switch) וההבדל בינו לבין הרכזת (HUB) (צ'אק)

שיעור 1 – מהו המתג (Switch) וההבדל בינו לבין הרכזת (HUB) (צ'אק)

שיעור 1 – CCNA 200-301 (צ'אק) ראשי פרקים בשיעור זה מסביר צ'אק מהו מתג (Switch)? מהו המתג (Switch) ומה תפקידו? תחילת העבודה על תוכנת הפאקט טרייסר (Packet Tracer). מדוע רכזות (HUBS) גרועות? הדגמת העברת...