Category: אינטרנט ורשת רחבה

טיפול בחבילות ע"י הספק ומעבר החבילות באינטרנט

טיפול בחבילות ע"י הספק ומעבר החבילות באינטרנט

כיצד ספק האינטרנט מטפל בחבילות? לפני שהודעה נשלחת באינטרנט, היא מחולקת לחבילות. גודל החבילות בין 46-1500 בתים (byte). כדי לסבר את האוזן: הורדת שיר בגודל 4MB דורש מעל ל- 2400 חבילות של 1500 בתים....

חיבור ושירות לספק האינטרנט

חיבור ושירות לספק האינטרנט

אפשרויות חיבור ל- ISP ספקי האינטרנט מציעים מגוון דרכים כדי להתחבר לאינטרנט, כתלות, במיקום ובמהירות החיבור הדרושה. מודם – החיבור הפשוט ביותר, מספק חיבור ישיר בין ספקית השירות והמחשב. אך אם נדרש לחבר מספר...

רשת המרשתת – האינטרנט (internet)

רשת המרשתת – האינטרנט (internet)

מה זה אינטרנט? רשת האינטרנט היא אוסף, כלל עולמי, של רשתות תקשורת אשר מתקשרות אחת עם השנייה, מחליפות מידע ומשתמשות בסטנדרט משותף. משתמשי אינטרנט יכולים להעביר מידע דרך: קווי טלפון חוטי, כבלים של סיבים...

קווים חכורים (שכורים) – Leased Lines וקווי פס-רחב (Broadband)

קווים חכורים (שכורים) – Leased Lines וקווי פס-רחב (Broadband)

רשתות Broadband (פס-רחב) משמשות בד"כ לחיבור עובדים לאתר החברה דרך האינטרנט. רשתות אלה כוללות העברה דרך: כבלים (Cables, DSL ותקשורת אלחוטית. DSL היא טכנולוגיה המשתמשת בקו טלפון מסוג "זוג שזור" להעברת מידע במהירות גבוהה....

עקרונות המיתוג ברשת WAN

עקרונות המיתוג ברשת WAN

ישנן מספר דרכים להתחבר ל- WAN: דרך תשתית פרטית או תשתית ציבורית כגון אינטרנט. צורות החיבור נבדלות ביניהן במהירות ובעלויות. מיתוג מנות – Packet Switching בשיטה זו המידע מחולק למנות (Packets) אשר מנותבות עצמאית...

רשת ה- WAN

רשת ה- WAN

רשת WAN והתרחבות עסק הרשת מאפשרת הגדלת מספר העובדים, פתיחת סניפים נוספים של החברה והתרחבות לשווקים בינלאומיים. הרשת יכולה להתחיל ממשרד קטן בו מספר עובדים אשר חולקים ציוד פריפריה כגון מדפסות וגישה לאינטרנט. או...