Category: ניתוב ברשת

ממשק פסיבי (passive interface) וסכימת נתונים (Route Summaization)

ממשק פסיבי (passive interface) וסכימת נתונים (Route Summaization)

ממשק פסיבי – Passive Interface (בכל הניתובים) כאשר ראוטר פועל על פרוטוקול ניתוב דינאמי הוא מקבל ושולח עדכונים מהפורטים שלו, ניתן להפוך פורט לפסיבי – ואז הפורט יקבל עדכוני ניתובים אך לא ישלח. הגדרה...

יחסי שכנות (בפרוטוקולי OSPF ו- EIGRP)

יחסי שכנות (בפרוטוקולי OSPF ו- EIGRP)

ישנם פרוטוקולים שחייבים ליצור יחסי שכנות עם השכנים שלהם (הראוטרים שמחוברים אליהם) על מנת שיוכלו להעביר ביניהם פרטי ניתוב. EIGRP ו- OSPF מצריכים להיות ראוטרים שכנים פעילים כדי לתקשר ולהעביר מידע. תנאים ליחסי שכנות:...

פרוטוקול ניתוב OSPF

פרוטוקול ניתוב OSPF

תכונות פרוטוקול OSPF פרוטוקול מסוג Link State. המטריק (עלות) שלו נקבע על פי מהירות הקו – רוחב-פס (Bandwidth). ככל שהקו יותר איטי נתון ה- Metric יהיה גבוה יותר, יש הבדל בין קווי: Fa, Giga,...

פרוטוקול ניתוב EIGRP

פרוטוקול ניתוב EIGRP

תכונות פרוטוקול EIGRP פרוטוקול מסוגDistance Vector (מרחק וכיוון). מתחשב ב-Metric  של: רוחב סרט (Bandwidth) + Delay (זמן השהייה) בנתיב כברירת מחדל. המרחק הניהולי שלו הוא: AD = 90. Eigrp שולח עדכונים מלאים רק שיש...

פרוטוקול ניתוב RIP – Routing Information Protocol

פרוטוקול ניתוב RIP – Routing Information Protocol

פרוטוקול RIP מבוסס על מרחק Distance Vector: ה- Metric מבוסס על מספק הקפיצות (ראוטרים) ליעד. מסוגל לנתב עד 15 קפיצות (hops) מקסימום! עדכוני ניתוב משודרים (Broadcast) כל 30 שניות כברירת מחדל ואלו גם הודעות...

סוגי פרוטוקולי ניתוב ותכונות

סוגי פרוטוקולי ניתוב ותכונות

פרוטוקולי הניתוב נחלקים לשני סוגים: פרוטוקולי Distance Vector פרוטוקולי Link-State פרוטוקולי Distance Vector (למשל: RIP או EIGRP) מפרסמים את הכיוון והמרחק של הנתיב ליעד. המרחק מוגדר ע"י Metric שהוא נתון כגון: מספר הקפיצות (ראוטרים)...

ניתוב דינאמי – מבוא

ניתוב דינאמי – מבוא

ניתוב דינמי שימושי בעיקר ברשתות גדולות, הוא מקל על ההפעלה והניהול יחסית לניתוב סטטי. בד"כ רשתות כוללות גם ניתוב סטטי וגם דינאמי. פרוטוקול ניתוב דינמי משמש להחלפת מידע ניתוב בין ראוטרים, בצורה דינמית. הראוטרים...

ניתוב ברירת מחדל (Default Route)

ניתוב ברירת מחדל (Default Route)

ניתוב ברירת מחדל טבלת הניתוב לא יכולה לכלול את כל הנתיבים הקיימים באינטרנט (יש כמות עצומה) ולכן כאשר בטבלת ניתוב אין מידע המתאר כיצד לנתב את המידע, הראוטר יעשה שימוש ב"נתב ברירת המחדל". נתב...

סיכום נתיבים (Route Summarization)

סיכום נתיבים (Route Summarization)

ניתן לסכם מספר נתיבים לנתיב אחד. בתנאי שכל הנתיבים מובילים לאותו המקום. ניתן לומר שסיכום רשתות זוהי פעולה ההפוכה מסיבנוט (חלוקה לתתי-רשתות). הסיכום מקטין את טבלת הניתוב ומייעל את החיפוש בטבלה. במקרים רבים שורת...