Category: ניתוב ברשת

ניתוב סטטי

ניתוב סטטי

הניתוב כולל כתובות IP ו- Subnet Mask של רשתות רחוקות. ניתוב סטטי מאפשר הוספת רשתות רחוקות לטבלת הניתוב באופן ידני. יש להגדיר את כתובת IP של הראוטר הבא בשרשרת הניתוב או ממשק היציאה שבו...

ניתוב – מבוא

ניתוב – מבוא

עקרונות הניתוב ניתוב היא קביעת דרך, מסלול, להעברת "פאקטים" (חבילות מידע) בין רשתות. מטרתו העיקרית של הראוטר היא לחבר בין רשתות ע"י ניתוב המידע ביניהן. הראוטר מבצע זאת ע"י: א. קביעת הנתיב הטוב ביותר...