Tagged: subnet

IP_Soccer

כדורגל IP – משחק להבנת תקשורת באותה קבוצה – תת-רשת ובין קבוצות – רשתות

מה דעתכם ללמוד ולתרגל קצת כתובות אייפי במשחק כדורגל? חוקי המסירה וההבקעה על פי חוקי התקשורת של כתובות אייפי – כדורגל IP המשחק הבא

תרגול – סבנטינג – סיבנוט – חלוקה לתתי-רשתות (subnetting)

תרגול – סבנטינג – סיבנוט – חלוקה לתתי-רשתות (subnetting)

שאלות – תרגיל ומבדק על סיבנוט – רמה קלה. השאלות מחולוקת לסעיפים ונועדו לתרגול ולבדיקת ההבנה של התלמידים בכל השלבים הקשורים לסיבנוט.